Ogłoszenia Parafialne 16.05.2021

Ogłoszenia 16 maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

– Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego . Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Codziennie do niedzieli podczas nabożeństw majowych modlimy się o dar Ducha Świętego i o otwartość dla nas na Jego łaskę.

– Tak jak tydzień temu zapraszamy rolników ,by w środę o godzinie 19.00 poprzez wstawiennictwo M. B . Latowickiej polecali intencję – o błogosławieństwo urodzajów i ich zachowanie.

– Również  w środę o 19.00 w kolejnym miesiącu przeżywanego przez nas Roku Rodziny AmorisLaetitia chcemy naszą modlitwą objąć wszystkie matki naszej parafii i prosić, aby każdego dnia wzrastały w Bożej łasce. Będziemy prosić o to przez przyczynę Maryi i św. J ó z efa . Podczas nabożeństwa otrzymają błogosławieństwo.

– We wtorek od 19.00 – 21.00 adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczegó lnie zapraszamy rodziców , rodziny dzieci klas trzecich przygotowujących się do spowiedzi i pełnego uczestnictwa w Eucharystii. O 19.00 wprowadzenie do adoracji dla  rodziców i ich modlitwy za dzieci przed Najświętszym Sakramentem. Po wprowadzeniu rodzice będą mogli trwać na modlitwie i sami skorzystać z sakramentu pokuty. Spowiedź od 19.00 do 21.00.

– W poniedziałek  o 18.00 próba dla dzieci klasy III A ; o 19.30 próba dla dzieci klas III z Iwowego; Dębe Małego i Lalin. W środę o 16.30 próba dla dzieci III B.

– W piątek spowiedź dzieci trzecich klas . W sobotę trzy grupy dzieci wraz z rodzinami po raz pierwszy będą w pełni uczestniczyć we mszy świętej . Polecajmy te dzieci i ich rodziny , prosząc  o otwartość na Boże łaski.

– Zapowiedzi :Jakub Szeląg kawaler Parafii tutejszej i Aleksandra Markowicz panna Parafii św. Józefa Robotnika w Wołyńcach; Łukasz Adam Podsiadło kawaler Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łękawicy i Martyna Bogusz panna Parafii tutejszej; Marcin Gajowniczek kawaler Parafii tutejszej i Małgorzata Anna Szeląg panna Parafii św. Michała Arch. w Mińsku Maz. ; Patryk Całka kawaler Parafii tutejszej i Katarzyna Sawicka panna Parafii św. Jadwigi w Mokobodach.

– Dziś o 18.00 przy plebanii zbiórka osób przygotowujących się do pielgrzymki rowerowej. Jeśli nie będzie deszczu, proponujemy przejażdżkę około 30 km . Lista uczestników pozostaje jeszcze otwarta.  Do pomocy w zorganizowaniu  pielgrzymki poszukujemy osoby , która użyczyłaby  samochód -bus . W tej sprawie prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

– Informacja dla rodzin i dzieci klas czwartych -30 maja na mszy o 12.00 przeżywać będą rocznicę pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

– Świątynię do liturgii przygotowała druga grupa rodzin z ul. Rozstanki . Dziękujemy za sprzątanie i ofiarę od rodzin na kwiaty. W nadchodzącym tygodniu świątynię przygotowują rodzice dzieci klas trzecich.