Sakrament chrztu świętego

“Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”         /KKK 1213/

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na  Mszy św. o godzinie 12.00.

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania
    (w wyjątkowych sytuacjach może być tylko chrzestny lub chrzestna; nie ma możliwości by chrzestnymi byli dwaj mężczyźni lub dwie kobiety).

Jeśli chrzestni są spoza naszej parafii, to w dniu chrztu (mogą to uczynić kilka dni wcześniej) przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Potwierdzają ten fakt podpisem księdza spowiednika na kartce otrzymanej w kancelarii parafialnej naszej lub parafii rodziców chrzestnych.

Rodzice dziecka i chrzestni z naszej parafii biorą udział w konferencji przed chrztem, która odbywa się w pierwsze wtorki miesiąca na plebanii  g.18.00.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

ZAŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

Naszym parafianom, czyli osobom, które mieszkają na terenie parafii wydajemy zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego po uprzednim uczestniczeniu w konferencji przed chrztem, która odbywa się w pierwszy wtorek  miesiąca o 18.00 na plebanii.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • przyjęła Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • jest praktykującym katolikiem ( niedzielna Msza św., przystępowanie do spowiedzi, osobista modlitwa)
  • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.
  • faktycznie przynależy do wspólnoty parafialnej, ma związek z parafią zamieszkania, choćby przez spotkanie z księdzem podczas wizyty duszpasterskiej ( tzw. kolędy) Nie może więc otrzymać  z naszej Parafii zaświadczenia ktoś kto choć jest zameldowany na terenie Parafii i tu jak się mówi „przyjął sakramenty święte”. Ważny jest stan na dziś -jeśli mieszka , wynajmuje mieszkanie poza Parafią i tylko od czasu do czasu się pojawia -powinien nawiązać kontakt -dać się poznać w Parafii w której obecnie mieszka , by tam uzyskać zaświadczenie.