Małżeństwo

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”                          /KKK 1601/

Sakrament małżeństwa jest udzielany w naszej parafii w soboty.

Godzina jest uzależniona od tego, czy danego dnia jest jakieś dodatkowe nabożeństwo. Sugerujemy przyjść z wyprzedzeniem do kancelarii parafialnej. Datę i godzinę planowanego małżeństwa można zarezerwować na następny rok kalendarzowy. Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej,  co najmniej pół roku przed planowanym terminem.

Na trzy miesiące przed planowanym terminem sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii i przynoszą:

  • dowód osobisty,
  • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
  • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku “ślubu konkordatowego”),
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).