ogłoszenia

Ogłoszenia 11 kwietnia Niedziela Miłosierdzia   

-Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego – o godz.15.00 nabożeństwo w którym będziemy polecać intencje napisane na kartkach i złożone 10 minut wcześniej przed obrazem Jezusa Miłosiernego .

– Dziś na plebanii o 18.00 kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.

– Trwa okres wielkanocny przypominamy i zachęcamy  osobom, które nie przystąpiły do spowiedzi  i komunii wielkanocnej ,by skorzystały z daru nowego życia ofiarowanego przez Zmartwychwstałego Pana.

-Nabożeństwa do M. B. Latowickiej i msze od okresu wielkanocnego do sierpnia w środy odprawiane są o godzinie 19.00.

– We wtorek od 19.00-21.00 adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 – W środę o 18.00 spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich.

  • w piątek o 17.00 próba scholi

– Przypominamy ,że  w lipcu organizowana jest parafialna  pielgrzymka rowerowa do Kodnia – zapisy do końca kwietnia u Pani Krysi -numer telefonu na tablicy ogłoszeń . Zapraszamy.

-Świątynię do liturgii przygotowali: Alicja Andrzej Bieliccy , Zofia Wiśniewska , Anna Sławomir Świątek, Renata Piskorz , Ewa Warowny, Jadwiga Sabak, Wiesława Magda Świątek, Mirosława Świątek , Monika Senterkiewicz. Dziękujemy za sprzątanie ; ofiarę na kwiaty od rodzin z ul. Kościuszki i ułożenie ich przy obrazie Jezusa Miłosiernego. W najbliższym tygodniu prosimy drugą grupę rodzin z ul Kościuszki.

-Serdeczne podziękowania kierujemy do osób które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego ,że na placu przykościelnym mamy zgromadzone deski na więźbę . Dziękujemy przed wszystkim Panu Tadeuszowi Gręziakowi , który poddał tę propozycję przygotowania desek i te prace koordynował . Ponadto Pan Tadeusz z synem Przemysławem  ścięli ok. 30 ofiarowanych sosen  i zwieźli bądź do Dębego Małego tartaku Pana Mariusza Zawadzkiego lub na swoją posesję. Dziękujemy . Dziękujemy wszystkim ,którzy odpowiedzieli pozytywnie i przekazali na więźbę 34 drzewa  sosnowe ze swych działek . Lista ofiarodawców na tablicy ogłoszeń. Dziękujemy Panom ;Mariuszowi Zawadzkiemu i Grzegorzowi Konopackiemu  z Dębe Małego za użyczenie swych tartaków i pracę sześć i pół dnia przy cięciu desek. Dziękujemy wszystkim pozostałym , którzy pomagali przy cięciu desek i przewożeniu ich pod kościół , którzy zostali wymienieni na tablicy ogłoszeń a bez których ta praca nie zostałaby wykonana . Wśród nich szczególne podziękowanie dla Panów Przemysława Gręziaka i Tomasza Redy , którzy pomagali w cięciu zarówno w Dębem Małym jak i w Kamionce.  Wszyscy pracujący  przy wycince ,na obydwu tartakach , przewożeniu przepracowali ponad 500 godzin  -biorąc pod uwagę stawkę godzinową łatwo policzyć wartość ich pracy na rzecz dzieła jakim jest remont dachu naszego kościoła. Ofiarowano 34 drzewa sosnowe -co dało ok. 41m3 drewna . Z wymienionej objętości pozyskano około 27 m3 desek na więźbę dachową . Dziękujemy też jednej z Parafianek za ufundowanie obiadów dla pracujących przy cięciu.  Za ten wkład – troskę o naszą świątynię wszystkim niech dobry Bóg błogosławi  .

– Na prośbę naszego Urzędu Gminy przypominamy że od 1 kwietnia na terenie całego  kraju trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawową metodą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie. Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta, w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się.

– W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Majek , Wacławę Kostyra

– Agencja rezerw materiałowych przekazała poprzez naszych strażaków cztery tysiące masek i 25 litrów płynów dezynfekcyjnych – za co dziękujemy .Zostały podzielone po 10 sztuk i przygotowane za ławkami po obu stronach. Prosimy abyście wychodząc ze świątyni brali dla każdej rodziny .