Ogłoszenia Parafialne 15.03.2020

Ogłoszenia 15 marca III Niedziela Wielkiego Postu

 -Ogłoszenia napisane głównie w oparciu o dekret ks. Bpa Ordynariusza- Romualda. Ks. Bp udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej  z powodu zagrożenia wirusem- czyli  nie uczestniczenie we mszy nie skutkuje zaciągnięciem grzechu śmiertelnego. Ks. Bp zachęca do osobistych i rodzinnych form życia duchowego.                                                                                                                                      -Na mocy dekretu ks. Biskup Ordynariusz :                                                 a/ zawiesza wspólne celebrowanie nabożeństw: gorzkich żali ; drogi krzyżowej, godzinek , różańca ,koronki do miłosierdzia Bożego i innych -jednocześnie zachęca do osobistego  i rodzinnego ich odprawiania.                                                                                                                           b/zawiesza spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym                                                   c/ Ogranicza  możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny- do 50 osób.                                                                            d/ Zaleca , aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski . każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.                                                                                                  – W tygodniu  porządek mszy nie ulega zmianie. Jeśli chodzi o przyszłą niedzielę to na stronie internetowej będzie informacja o mszach najpóźniej w sobotę.                             .-Jeśli korzystamy z dyspensy ks. Bpa i podejmujemy decyzję o nie uczestnictwie we mszy świętej postarajmy się wspólnie  – w naszych domach duchowo łączyć oglądając transmisję w telewizji lub przez radio. Z tą prośbą , zachętą zwracamy się szczególnie do rodziców dzieci szkolnych ,by zatroszczyli się o to w swych domach.

 Prosimy uczestników liturgii by przy znaku  pokoju  powstrzymywali się od podania ręki. Kapłani udzielający komunię świętą stosują zasady higieny .                                                                                                              – Odpowiadając na apel Konferencji Episkopatu codziennie od jutra o godz. 20.30 w naszej świątyni   wystawienie Najświętszego Sakramentu i  modlitwa nas księży w łączności z całym kościołem w  intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Jednocześnie zachęcamy abyśmy w tym samym czasie w naszych domach, rodzinach łączyli się duchowo z  Chrystusem Obecnym pośród nas  i poprzez różaniec , nabożeństwo drogi krzyżowej  i inne formy modlitwy wypraszali miłosierdzie dla nas i naszej ojczyzny . Niech nie zabraknie też modlitwy suplikacją – Święty Boże…                                                                                                                 -Pozostajemy do Waszej dyspozycji z posługą sakramentalną – można dzwonić 799-970-140 .                                                                                                                             – Zapowiedzi :  Damian Rycielski kawaler Parafii M.B. Dobrej Rady w Wólce Mińskiej i Adrianna Skiba panna Parafii tutejszej ;Kamil Gajowniczek kawaler i Małgorzata Gajowniczek panna oboje z naszej Parafii  

– Ofiary na kwiaty do  Grobu Pańskiego złożyły koła różańcowe: św. Łucji z Lalin, św. Bernadetty z Redzyńskiego, z Dąbrówki, M. B. Nieustającej Pomocy z Oleksianki -Bóg zapłać.   

– W minionym tygodniu odbył sie pogrzeb śp. Stanisławy Wielgos