Przyjdź i adoruj Chrystusa


Modlitwa adoracyjna  – na początku nie jest  modlitwą łatwą. Jednak ,gdy uświadomimy sobie, dzięki wierze  Obecność Jezusa ,to wchodzimy w rzeczywistość którą można  nazwać SPOTKANIEM . Wiemy ,że w spotkaniu osób , które się znają i miłują słowa nie są najważniejsze- ważna jest obecność. Jeśli chcemy adorować Pana -spotkać się z Nim wystarczy wejść do kościoła w przestrzeń  w której przebywa -uświadomić sobie Jego Obecność – Tego który Jest  i być obecnym dla Niego. Jeśli chcemy praktykować modlitwę adoracyjną to łatwiej będzie ,gdy Chrystus jest wystawiany w monstrancji i my jesteśmy wobec Niego .                                                                           ks. Bronisław  Mokrzycki zachęcał , by podczas adoracji w   prostocie – uświadomić sobie kim jest Ten którego adoruję i kim jestem ja? On jest moim Stwórcą  ,Bożym Synem  a ja tylko stworzeniem ,które istnieje tylko w Nim i dlatego ,że On tego chce.   Ks. Bronisław podpowiada ,że wystarczy na adoracji wypowiadać Imię Jezus i swoje. Jest wielce prawdopodobne ,że w sercu osoby modlącej się pojawią  się wdzięczność , cześć , uwielbienie i to jest właśnie istota adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Jeśli jednak chcemy  w modlitwie adoracyjnej  ,by pojawiały się z naszej strony słowa do Jezusa ,warto sięgnąć do treści modlitwy jakiej nauczył Dzieci z Fatimy Anioł.  Znajdujemy tam konkretne wskazówki przekazane dzieciom ukazujące pragnienia Pana Boga w stosunku do nas . Czego  pragnie? rozważmy, przeanalizujmy:

 ”  O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników „

Oto  możliwy schemat adoracji- gdy jesteś przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie;

–  Wyznanie wiary w  Chrystusową Obecność – wierzę Panie Jezu ,że jesteś ukryty w białej Hostii ten sam i po prawicy Ojca. Patrzę na Ciebie w monstrancji i jednocześnie sięgam poza tę zasłonę – oczyma wiary widzę Ciebie  , uwielbione Twoje Ciało z chwalebnymi ranami.

Wołam o Ducha -na początku tego spotkania wołam o Twego Ducha , by On mnie poprowadził  w tej modlitwie.

Uwielbienie -z poznania Ciebie Chryste jako Tego  poprzez ,którego zostałem stworzony – ja człowiek , jako Tego przez którego zostałem odkupiony.  Modlitwa wdzięczności płynie z głębi mego serca  za to co uczyniłeś dla mnie i czynisz teraz . Uwielbiam Ciebie -wyznaję ,że nikt ani nic co jest na tym świecie Tobie nie dorówna . Tylko Tobie należy się chwała i cześć .

– Wyznanie miłości  – Ty wyznajesz mi miłość swą obecnością i ja odpowiadam podobnie jak Piotr – Panie Ty wiesz ,że Cię kocham .

– Ufność – Jezu Ty obiecujesz ,że gdy jesteśmy obciążeni i utrudzeni a przyjdziemy do Ciebie  ,Ty nas pokrzepisz. Jesteś tym , który zna nas i  pragnie dzielić z nami nasze troski. Wypowiadam  więc to co jest moją trudnością , cierpieniem – oddaję , zawierzam Tobie -Panie Jezu Ty się tym zajmij. Mogę powierzać też sprawy moich bliskich. Choć Jezus jest zawsze z nami to odchodząc  z tego miejsca pożegnaj Jezusa , podziękuj za czas w Jego namacalnej obecności -On Ci błogosławi i posyła .